Privacyverklaring

Geldig vanaf 12-12-2021

Viktoria Vagács, gevestigd aan de Vriesschestraat 73, 6922 JZ Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens
Viktoria Vagács | Eigenaar van Praktijk Vandoria en behandelend therapeut
Vriesschestraat 73
6922 JZ Duiven
www.viktoriavagacs.nl  

Viktoria Vagács is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via vandoria@outlook.com

1) Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld via het intakeformulier, tijdens een gesprek, via e-mail, telefonisch, via mijn website of op andere wijze.

Ook kan het voorkomen dat ik in jouw dossier eventueel extra gegevens opneem die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij derden, zoals een andere zorgverlener of je huisarts.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:  

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Informatie die van belang is voor behandeling van jouw hulpvraag, zoals gezondheidsgegevens
 • Consultverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Informatie met betrekking tot betalingen
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

2) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via vandoria@outlook.com dan verwijder ik deze informatie.

3) Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het behandeltraject, zoals: Het aanleggen en beheren van jouw klantendossier. Het bieden van een persoonlijk behandeltraject. Een goede en efficiënte dienstverlening. Het onderhouden van contact t.b.v. mijn dienstverlening.
 • Administratieve handelingen, zoals: Planning. Het maken van facturen en het afhandelen van jouw betalingen.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen conform: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Fiscale administratieplicht. Belastingaangifte.
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website.
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het analyseren van je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en mijn aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het verzenden van nieuwsbrieven.
 • Jou te informeren over wijzigingen van diensten, tarieven en openingstijden.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

4) Geautomatiseerde besluitvorming

Viktoria Vagács neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Viktoria Vagács) tussen zit. Viktoria Vagács gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:  

 • ActiveCampaign: Op basis van vooringestelde automatiseringen worden er door deze autoresponder software mogelijk e-mails naar jou verzonden. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor onze e-mails door op ‘Uitschrijven’ te klikken onderaan elke e-mail.
 • Facebook Custom Audiences: Op basis van je surfgedrag op mijn website kan het voorkomen dat je in een ‘Custom Audience’ voor Facebook advertenties tevoorschijn komt. Dit kan gebeuren omdat je een specifieke pagina hebt bezocht, of content op Facebook hebt bekeken waaraan wij een Custom Audience hebben gekoppeld.
 • Google reCAPTCHA v2: Ik gebruik de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website.
  Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken.
  De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens Viktoria Vagács gebruikt Google deze gegevens om jouw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl  Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

5) Hoe lang ik persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:   

 • Persoonsgegevens n.a.v. het afnemen van een dienst of product waarvoor je hebt betaald. Ik houd deze gegevens 7 jaar zoals ik wettelijk verplicht ben te doen voor de Belastingdienst (fiscale bewaarplicht).
 • Gegevens in jouw klantendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard.
 • Surfgedrag verworven door tracking pixels. Ik houd deze gegevens maximaal 180 dagen voor marketing- en website optimalisatie doeleinden. 
 • Gegevens van jouw account op deze website. Ik behoud deze gegevens zolang Viktoria Vagács actief in bedrijf is, zodat je altijd het door jou aangeschafte online materiaal kunt inzien.
 • Jouw e-mailadres, (voor)naam en geopende e-mail historie. Indien je cliënt bent bij Viktoria Vagács of een (online) dienst of product hebt aangeschaft of gedownload, vraag ik daarvoor je e-mailadres. Deze blijven bewaard zolang je jezelf niet afmeldt of zolang Viktoria Vagács actief in bedrijf is.

6) Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, een rechterlijk bevel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals:

 • Voor het geanonimiseerde gebruik bij controle van mijn beroepsvereniging;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
 • Een klein deel van jouw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn boekhouder mijn aangifte kan regelen bij de belastingdienst.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Viktoria Vagács blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7) Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door de cloudprovider Dropbox; die gevestigd is in de Verenigde Staten.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Microsof Outlook, Google Analytics, WhatsApp, Messenger of Facebook in het contact met jou.

Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Zie Privacy Shield lijst: https://www.privacyshield.gov/list

8) Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

ViktoriaVagacs.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies en daarmee vergelijkbare technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd).

8.1) Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Cookies beschadigen je apparaten niet. 

8.2) Welke soorten cookies gebruik ik?

Cookies op ViktoriaVagacs.nl worden voornamelijk gebruikt voor stabiliteit, beveiliging, functionaliteit en prestaties. Deze website gebruikt de volgende soorten cookies:  

> Functionele cookies (noodzakelijke cookies)
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en zodat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

> Analytische cookies
Ik gebruik analytische cookies van Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken; zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Door middel van deze cookies krijg ik inzicht in het gebruik van mijn website en kan ik deze optimaliseren, waardoor ik jouw gebruikerservaring kan verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.  

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Hiervoor heb ik de volgende maatregelen genomen:  

 • Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; 
 • Het laatste octet van jouw IP-adres is gemaskeerd; 
 • Het delen van statistieken met Google uitgezet; 
 • Het delen van gegevens met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet; 
 • Geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.  

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijs ik jou naar de Privacyverklaring van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
Deze verklaring kan regelmatig wijzigen.  

> Cookies van derden
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.  

8.3) Cookies blokkeren en verwijderen

Bij je eerste bezoek aan mijn website heb ik jou geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan via de “cookiebanner”.  

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Meer informatie over het verwijderen van cookies vind je met behulp van de Help-functie van jouw browser. Deze verschillen per browser.
Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

8.4) Google Analytics blokkeren

Als je het script van Google Analytics helemaal wil blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

9) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Viktoria Vagács en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vandoria@outlook.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens.  

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

10) Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vandoria@outlook.com

11) Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Viktoria Vagács worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad jou daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.