Bach bloesem test

Instructies

 • Download hier je antwoordblad.
 • Hieronder vind je een opsomming met de 38 verschillende Bach Bloesemremedies onderverdeeld in 7 emotiegroepen. Bij iedere Bach bloesemremedie zie je 6 stellingen staan + een filmpje voor extra uitleg (Engels).
 • Loop alle 38 bloesems langs en lees alle stellingen. Als je je herkent in een stelling, zet dan een kruisje op je antwoordblad. Denk hier niet te lang over na. Luister naar je eerste gevoel en wees eerlijk naar jezelf. Als een stelling niet bij je past, doe je niets en ga je naar de volgende stelling.
 • Tel aan het eind het totaal aantal kruisjes die je per Bach bloesemremedie op je antwoordblad hebt gezet en vul dat in in kolom 'TOTAAL'.
 • Sla je ingevulde antwoordblad op en stuur het op via mail naar vandoria@outlook.com

Angst > Overwin je zorgen

Aspen (Ratelpopulier)

 • Ik voel me ongerust en bezorgd zonder een bekende reden.
 • Ik heb steeds vage voorgevoelens dat er iets afschuwelijks gaat gebeuren.
 • Ik kan zonder aanwijsbare reden plotseling bang worden of in paniek raken.
 • Bij sommige mensen of in bepaalde ruimten kan ik me ineens heel onaangenaam voelen.
 • Ik schrik wel eens wakker en durf daarna niet meer in te slapen.
 • Ik vind angstwekkende paranormale verschijnselen, magie of bijgeloof zeer interessant.

Cherry Plum (Kerspruim)

 • Ik ben wel eens bang dat ik mijn zelfbeheersing verlies.
 • Ik houd me enorm in, maar kan dan ineens ontploffen en een woede-uitbarsting krijgen.
 • Ik voel me geestelijk extreem overladen en balanceer op het randje van een zenuwinzinking.
 • Ik voel me een tikkende tijdbom.
 • Mijn destructieve gedachten beangstigen me vaak.
 • Ik ben bang dat ik mezelf of anderen wat aan kan doen.

Mimulus (Maskerbloem)

 • Ik heb één of meerdere concrete angsten of fobieën (bijv. om te falen, om succesvol te zijn, voor een ziekte, spinnen, etc.).
 • Ik loop makkelijk rood aan uit verlegenheid.
 • Ik ben overgevoelig voor fel licht, schreeuwende kleuren en bepaalde geluiden.
 • Ik stel uit (faal)angst allerlei zaken uit.
 • Weerstand, conflicten en ruzies maken mij zenuwachtig.
 • Ik ben schuchter en terughoudend.

Red Chestnut (Rode Kastanje)

 • Ik maak me grote zorgen om iemand die me na staat.
 • Ik heb voorgevoelens over mijn dierbaren en beeld me van alles in.
 • Ik vind het moeilijk een bepaalde persoon los te laten (vader, moeder, (ex)partner, etc.).
 • Ik voel me overdreven beschermend voor anderen.
 • Ik beleef het leed van een ander, alsof het mijn eigen leed is.
 • Als iemand in mijn familie ziek wordt dan vrees ik meteen het ergste.

Rock Rose (Zonneroosje)

 • Ik raak snel in paniek en krijg dan bijv. zweethanden, ademhalingsmoeilijkheden of hartkloppingen.
 • Ik heb onlangs een extreem angstige gebeurtenis meegemaakt (bijv. ongeluk, natuurramp, levensgevaarlijke verwonding, etc.).
 • Ik wordt ’s nachts wakker door nachtmerries.
 • Ik voel me verlamd in angstsituaties.
 • Ik ben hoog sensitief en heb snel last van harde geluiden of spanningen die andere mensen bij zich dragen.
 • Ik herken me in één van deze situaties: Ik kom uit een labiele familie / Ik heb lange tijd drugs gebruikt.

Onzekerheid > Ken jezelf

Cerato (Loodkruid)

 • Ik heb geen vertrouwen in mijn eigen oordeel en intuïtie.
 • Als ik een beslissing heb genomen, ga ik er meteen aan twijfelen uit onzekerheid.
 • Ik vraag voortdurend om raad en bevestiging van anderen.
 • Ik verzamel kennis, maar breng die zelden in praktijk.
 • Ik ben makkelijk beïnvloedbaar en laat me wel eens misleiden.
 • Ik heb de neiging de gedragingen van anderen te willen nadoen.

Gentian (Gentiaan)

 • Ik ben snel ontmoedigd en teleurgesteld bij onvoorziene moeilijkheden.
 • Het ontbreekt mij aan doorzettingsvermogen bij het omgaan met tegenslagen.
 • Ik zak makkelijk weg in pessimisme wanneer de zaken niet lopen zoals ik het had verwacht.
 • In het begin ben ik altijd eerst sceptisch en wantrouwend.
 • Ik heb weinig vertrouwen in mezelf.
 • Ik voel me depressief of neerslachtig over iets wat mij overkomen is.

Gorse (Gaspeldoorn)

 • Ik heb alle hoop opgegeven.
 • Ik voel me innerlijk moe en heb de kracht niet meer om het nog eens te proberen.
 • Ik heb de neiging snel op te geven als iets misgaat.
 • Ik geloof dat niets en niemand mijn nog kan helpen.
 • Ik voel me gedeprimeerd.
 • Ik geloof niet meer in een zonnige toekomst.

Hornbeam (Haagbeuk)

 • Ik heb ’s morgens het gevoel dat deze dag teveel voor me is. Als ik aan de gang ga, wordt het beter.
 • Ik voel me al moe bij de gedachte aan de taken die op mij liggen te wachten.
 • Ik ben overwerkt, mentaal uitgeput, krachteloos en geestelijk afgemat. Alles is teveel.
 • Ik stel zaken uit.
 • Mijn leven is strak georganiseerd met weinig afwisseling en dagelijks dezelfde routine.
 • Mijn ‘hoofd tolt’ als ik lang op een computerscherm staar, te intensief studeer, langdurig lees of tv kijk, of bij andere overmatige zintuiglijke belasting.

Scleranthus (Hardbloem)

 • In gedachten word ik voortdurend heen en weer geslingerd tussen twee mogelijkheden.
 • Ik wil zelf een beslissing nemen zonder raad van anderen.
 • Ik heb moeite om mijn emotioneel evenwicht te bewaren.
 • Ik voel me innerlijk druk en kan me moeilijk concentreren.
 • Ik verander vaak van mening.
 • Mijn humeur is nogal wisselvallig en het verandert van het ene uiterste in het andere: van vrolijk naar droef, van optimisme naar pessimisme, van lachen naar huilen.

Wild Oat (Dravik)

 • Ik ben ontevreden, omdat ik mijn ware roeping nog niet gevonden heb.
 • Ik voel me op een kruispunt in mijn leven, maar heb geen idee welke richting ik moet kiezen.
 • Ik heb geen duidelijk beeld van mijn ambities.
 • Ik wil iets bijzonders presteren, maar weet niet wat.
 • Ik heb vele interesses en talenten, maar niets geeft werkelijk bevrediging.
 • Door de vertraging in het vinden van mijn levensdoel voelt het alsof het leven aan mij voorbij gaat.

Onvoldoende belangstelling in het hier en nu > Leef bij de dag

Chestnut Bud (Kastanjeknop)

 • Ik maak steeds dezelfde fouten en verkeerde keuzes (bijv. het kiezen van de verkeerde partner, blijven hangen in een baan waar ik geen plezier meer in heb, enz.).
 • Ik blijf niet graag stilstaan bij wat er mis is gegaan.
 • Terwijl ik nog ergens aan moet beginnen, zit ik al met mijn gedachten bij wat ik daarna zal gaan doen.
 • In plaats van eerst iets helemaal af te maken, stort ik me liever op iets nieuws.
 • Ik voel me innerlijk gehaast en reageer vaak ongeduldig, onoplettend of ongeïnteresseerd.
 • Ik raak soms midden in mijn verhaal de draad kwijt en weet niet meer wat ik aan het vertellen was.

Clematis (Bosrank)

 • Ik voel me soms afwezig en los van de huidige realiteit.
 • Ik ben vaak verzonken in gedachten; ik dagdroom en fantaseer veel.
 • Ik heb weinig interesse in alledaagse dingen.
 • Ik voel me verstrooid en weet vaak niet meer wat ik ging doen.
 • Ik heb grote behoefte aan slaap; ik dut gemakkelijk in.
 • Ik kan slecht oriënteren, verdwaal gemakkelijk of loop overal tegenaan.

Honeysuckle (Kamperfoelie)

 • Ik heb heimwee naar het verleden, omdat het heden niet aan mijn verwachtingen voldoet.
 • Ik heb spijt over gemiste kansen en van niet afgeronde zaken in het verleden.
 • Ik houd van het herbekijken van foto’s met herinneringen die mij doen terugdenken aan ‘die goeie ouwe tijd’.
 • Vroeger was alles zoveel beter.
 • Kon ik maar helemaal opnieuw beginnen.
 • Ik kan het verlies van een dierbare niet of nauwelijks verwerken.

Mustard (Herik)

 • Soms overvalt mij een ernstige zwaarmoedigheid zonder reden, die ook weer plotseling over kan gaan.
 • Ik heb het gevoel geïsoleerd te zijn van het normale leven zonder te begrijpen waarom.
 • Ik word soms bevangen door een sombere neerslachtigheid die over me neerdaalt als een soort mist.
 • Ik voel me machteloos overgeleverd aan depressieve buien en heb er geen enkele grip op.
 • Er is geen logische samenhang tussen mijn stemmingswisselingen en de rest van mijn leven.
 • Ik kan mijn somberheid niet voor anderen verbergen.

Olive (Olijf)

 • Ik voel me helemaal opgebrand (burn-out); geestelijk en lichamelijk totaal uitgeput.
 • Ik ben nergens toe in staat en heb nergens meer zin in.
 • Ik ben snel moe na een kleine geleverde prestatie. Alles is te veel.
 • Ik heb veel slaap nodig.
 • Ik kan me van moeheid niet meer aanzetten tot dingen waarvan ik weet dat ze me goed doen.
 • Fasen waarin ik veel presteer en fasen van extreme uitputting wisselen elkaar telkens af in mijn leven.

White Chestnut (Paardekastanje)

 • Mijn geest wordt voortdurend beziggehouden door aanhoudende, ongewilde, zorgwekkende gedachten.
 • Ik voer hele gesprekken en discussies in mijn hoofd.
 • Ik zit gevangen in een lus van gedachten en word moe van mezelf.
 • Door het malen en piekeren, heb ik last van slapeloosheid.
 • Ik kan me niet genoeg concentreren en ben soms afwezig.
 • Ik heb soms pijn in mijn (voor)hoofd, achter mijn ogen of in mijn kaak.

Wild Rose (Hondsroos)

 • Innerlijk voel ik me leeg; het lijkt alsof ik niet meer echt deelneem aan het leven.
 • Ik heb geen hoop op verandering van mijn situatie.
 • Ik berust in alles wat mij overkomt. Zonder klagen, leg ik me erbij neer (bijv. slepende ziekte, vervelend werk, vastgelopen huwelijk of eentonig leven).
 • Ik voel geen enkele ambitie en heb geen behoefte om iets te ondernemen.
 • Ik voel me energieloos, onverschillig en apathisch.
 • Het is blijkbaar mijn lot om niet verder te komen in het leven.

Eenzaamheid > Maak contact met anderen​

Heather (Struikheide)

 • Ik word helemaal in beslag genomen door mijn eigen problemen.
 • Ik heb de sterke behoefte om continu over mezelf te praten, maakt niet uit met wie.
 • Ik kan niet tegen alleen zijn.
 • Ik zoek gezelschap op om over situaties uit mijn dagelijkse leven te kunnen praten.
 • Luisteren naar anderen kost me veel inspanning.
 • Ik maak vaak van een mug een olifant.

Impatiens (Reuzebalsemien)

 • Ik ben ongeduldig en prikkelbaar.
 • Ik irriteer me aan het tragere tempo van anderen. Daarom werk ik het liefst alleen.
 • Ik ben snel van denken en handelen.
 • Ik voel me gehaast, zenuwachtig en gespannen.
 • Ik heb een sterke behoefte aan onafhankelijkheid.
 • Ik kan snel driftig worden, maar ook weer snel ‘afkoelen’.

Water Violet (Waterviolier)

 • Ik kan goed anderen raad geven, maar doe dit nooit ongevraagd.
 • Ik ben graag op mezelf.
 • In mijn omgang met anderen bewaar ik steeds afstand.
 • Ik vind het lastig me spontaan in een gesprek te mengen, dus blijf ik liever op de achtergrond.
 • Ik los mijn problemen liever zelf op, zonder anderen daarmee lastig te vallen.
 • Ik heb een hekel aan bemoeienis.

Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën > ​Blijf bij jezelf

Agrimony (Agrimonie)

 • Ik verberg mijn problemen en onzekerheid achter een masker van vrolijkheid.
 • Ik moet voortdurend in actie zijn om te voorkomen dat ik ga nadenken.
 • Ik raak snel overstuur door ruzie en conflicten en heb er veel voor over om de lieve vrede te bewaren.
 • Ik bagatelliseer mijn moeilijkheden en praat er luchtig over.
 • Om aan mijn zorgen te ontsnappen, zoek ik afleiding in gezelligheid of teveel eten of drank of andere verleidingen.
 • Ik wil anderen niet lastig vallen met mijn problemen.

Centaury (Duizendguldenkruid)

 • Ik vind het moeilijk om ‘nee’ te zeggen.
 • Ik laat me snel beïnvloeden door mensen die een sterkere persoonlijkheid hebben dan ik.
 • Ik cijfer mijn eigen behoeften weg om anderen genoegen te doen.
 • Ik vind het lastig om mijn eigen grenzen goed te bewaken.
 • Ik sta altijd klaar voor anderen en ben geneigd meer te geven dan wat ik heb.
 • Ik laat me gemakkelijk overhalen tot iets wat ik eigenlijk niet wou.

Holly (Hulst)

 • Ik ben jaloers van aard.
 • Ik voel afgunst als anderen slagen waar ik mislukt ben.
 • Ik ben wantrouwig en achterdochtig en ik heb moeite om mensen toe te laten.
 • Ik ben vaak afgewezen of teleurgesteld, dus ik heb maar een muur om me heen gebouwd.
 • Ik voel me gekwetst en ik vind het moeilijk me daar over heen te zetten.
 • Ik koester gevoelens van haat, wraak of leedvermaak.

Walnut (Walnoot)

 • Ik laat me onzeker maken in mijn besluitvorming, omdat ik teveel rekening wil houden met mijn omgeving (familietradities, meningen, sentimentele herinneringen, etc.).
 • Ik voel de noodzaak om me los te maken van een of meerdere belemmerende patronen die mij ervan weerhouden om mijn eigen pad te kunnen volgen.
 • Ik heb moeite met een overgangsfase (bijv. nieuwe baan, nieuwe relatie, echtscheiding, verhuizing, pensionering, menopauze, zwangerschap, etc.).
 • Ik moet (nóg meer) leren mezelf trouw te blijven, ook bij druk van buitenaf.
 • Ik verval steeds in oude gewoonten of negatieve gedragingen.
 • Ik wil verder in mijn leven, maar ik heb moeite met het verbreken van banden (bijv. met ex partner).

Wanhoop en moedeloosheid > Vind hoop en geluk

Crab Apple (Appel)

 • Ik heb vaak het gevoel dat ik me fysiek of geestelijk moet reinigen.
 • Alles om me heen moet schoon en goed geordend zijn.
 • Ik focus teveel op details en laat me door kleinigheden irriteren of afleiden.
 • Ik heb een negatief zelfbeeld en schaam me voor mijn lichaam.
 • Ik walg van mezelf als ik last heb van bijv. puistjes, huiduitslag, wratten, enz.
 • Ik ben bang voor vuil, insecten, bacteriën, bedorven voedsel, enz.

Elm (Iep )

 • Ik voel me overbelast en uitgeput.
 • Ik voel me overweldigd en niet in staat mijn vele verantwoordelijkheden te dragen.
 • Ik ben perfectionistisch.
 • Ik zeg niet snel ‘nee’, waardoor ik vaak te veel hooi op mijn vork neem.
 • Ik vind het moeilijk om werk uit handen te geven.
 • Hoewel ik weet wat ik kan, twijfel ik momenteel aan mijn bekwaamheid.

Larch (Lariks)

 • Ik heb op dit moment weinig zelfvertrouwen.
 • Anderen kunnen alles beter dan ik.
 • Door de angst om te falen, begin ik nergens aan.
 • Ik voel me minderwaardig ten opzichte van anderen.
 • Ik kan mijn onzekerheid goed verbergen voor de buitenwereld.
 • Ik weet dat ik onterecht twijfel aan mijn bekwaamheden en talenten.

Oak (Eik)

 • Ik voel me volledig uitgeput door het harde werken, maar ik klaag nooit.
 • Ik voel altijd innerlijke druk en prestatiedrang en ga regelmatig over mijn grenzen.
 • Ik negeer mijn behoefte aan rust en gun mezelf zelden een adempauze of vakantie.
 • Ik sta altijd klaar voor iedereen en neem ook andermans lasten op me.
 • Ik zet door, ondanks mijn vermoeidheid, klachten of ziekte die ik het liefst verberg.
 • Ik bijt nog liever mijn tong af dan dat ik om hulp vraag.

Pine (Den)

 • Ik geef mezelf de schuld van alles wat verkeerd gaat.
 • Ik voel me verantwoordelijk voor andermans fouten.
 • Ik kan mijn vergissingen niet vergeten en mezelf niet vergeven.
 • Ik voel me moedeloos of uitgeput, omdat ik nooit kan voldoen aan de hoge eisen die ik aan mezelf stel.
 • Ik ben nooit echt tevreden over mijn eigen prestaties, want het had nóg beter gekund.
 • Ik blijf me steeds opnieuw verontschuldigen; ook als ik me moe of ziek voel.

Star of Bethlehem (Vogelmelk)

 • Ik heb recent of in het verleden iets beleefd dat me lichamelijk of geestelijk zeer geschokt heef (bijv. een sterfgeval, ongeval, overval, ontslag, faillissement, scheiding, ondergaan van agressie, een trauma of shock uit de kindertijd, etc.).
 • Ik voel nog steeds de invloed van groot verdriet of een nare gebeurtenis uit het verleden of heden dat ik nog niet verwerkt heb.
 • Ik heb last van één of meerdere ‘onverklaarbare’ klachten (bijv. psoriasis, “krop in de keel’ met slikklachten, nerveus astma, fybromyalgie, hartkloppingen, migraine, maagklachten, chronische darmtraagheid, gewrichtsontstekingen, etc.).
 • Ik heb van binnen behoefte aan troost, maar kan het niet accepteren.
 • De kille reacties van mensen kunnen me treffen als een mokerslag en maken me sprakeloos.
 • Sommige onaangename situaties kan ik niet loslaten.

Sweet Chestnut (Tamme Kastanje)

 • Ik ben overvallen door een gevoel van totale wanhoop en uitputting.
 • Ik heb de indruk dat ik de grens bereikt heb van wat ik kan verdragen.
 • Mijn situatie is uitzichtloos en ik weet niet meer hoe het verder moet.
 • Ik heb het gevoel dat ik er helemaal alleen voor sta.
 • Ik voel me troosteloos na een reeks ernstige tegenslagen.
 • Ik heb heel hard geknokt om de spanning te weerstaan, maar alles is voor niets geweest.

Willow (Wilg)

 • Ik koester gevoelens van ergernis of bitterheid.
 • Ik ben boos, maar heb moeite dit ook te uiten; ik kan wel mopperen en klagen.
 • Ik voel me het slachtoffer van onrechtvaardige omstandigheden.
 • Ik denk vaak: “dit heb ik niet verdiend” of “waarom overkomt mij dit weer”.
 • Ik ben een pessimist; ik zie veel vaker het glas half leeg dan half vol.
 • Ik heb moeite om het verleden los te laten en voel nog steeds wrok en woede.

Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen > Leef en laat leven

Beech (Beuk)

 • Ik zie eerder de fouten en tekortkomingen van iemand dan zijn goede eigenschappen.
 • Ik stoor me aan andermans gewoonten, levenswijze, gedrag, taalgebruik, etc.
 • Ik vind het moeilijk om anderen een complimentje te geven of te gunnen.
 • Ik ben kritisch en heb de neiging om over anderen streng te oordelen of te veroordelen.
 • Ik ben geneigd anderen te pesten en geef vaak cynische antwoorden.
 • Ik voel me innerlijk gespannen en verhard.

Chichory (Cichorei)

 • Ik ben bang dat ik mijn bezit of vrienden, relaties of familiebanden verlies.
 • Ik geef graag, maar verwacht er ook iets voor terug.
 • Ik ben overbezorgd en kan mensen waar ik van houd moeilijk loslaten.
 • Ik gebruik soms mijn ziekte om meer medeleven of aandacht te krijgen.
 • Ik gebruik vaak trucjes of omwegen om mijn doel te bereiken.
 • Ik ben snel gekwetst en kan moeilijk vergeven en vergeten.

Rock Water (Bronwater)

 • Ik heb een sterke, onbuigzame overtuiging op het gebied van religie, politiek of levensvisie.
 • Ik ben streng voor mezelf en betrap me erop dat ik mezelf nogal eens iets verbied.
 • Ik streef tot elke prijs perfectie na.
 • Ik leef volgens vaste regels en strenge principes met het doel een ideaal te bereiken.
 • Ik verdring vaak bepaalde lichamelijke en emotionele behoeften.
 • Ik wil graag het voorbeeld voor anderen zijn.

Vervain (IJzerhard)

 • Ik ben overijverig en overenthousiast voor mijn werk, idee, doel, etc.
 • Ik verdraag geen onrechtvaardigheid en ben bereid tot het uiterste te gaan om de waarheid te herstellen.
 • Ik wil soms anderen te fanatiek overtuigen met de bedoeling hen te helpen.
 • Ik heb vaste principes en ideeën waar ik niet van af kan wijken.
 • Ik heb de neiging meer te willen presteren dan er van me verwacht wordt, ook al ben ik uitgeput.
 • Ik ben prikkelbaar, overgevoelig, gespannen en nerveus.

Vine (Wijnstok)

 • Ik ben van nature een dominant persoon en neem graag de leiding.
 • Ik voel vaak de aandrang om gelijk te willen hebben.
 • Ik heb het gevoel meer te weten dan de anderen.
 • Ik heb problemen met bevelen en gehoorzamen.
 • Ik leg graag mijn mening op, maar zoals bewezen is, heb ik het meestal bij het rechte eind.
 • Ik ben een snelle denker, die in geval van nood goed kan handelen.